DENKLİK İŞLEMLERİ

ANTRENÖR DENKLİK BAŞVURUSU (GÜNCEL)

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 24.12.2019 tarihinde yürürlüğe giren Antrenör Eğitim Yönetmeliğine göre üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor bölümlerinden mezun olan öğrencilerin antrenör denklik işlemleri E-devlet kanalıyla Spor Bilgi Sistemi üzerinden yapılacaktır.

Denklik başvurusu yapacakların Antrenör Eğitim Yönetmeliğini inceleyerek mezun olunan bölüm ve alınan Kayak derslerine göre başvurularını yapmaları önemle duyurulur.

Başvuruda izlenecek adımlar şu şekildedir:

E-devlet kanalıyla Spor Bilgi Sistemi — Spor Elemanı — Denklik bölümünden başvurular alınacaktır.

Başvuru yapan adayların üniversitelerinden ıslak imzalı veya noter onaylı aldıkları transkriptlerini ve transkriptte kayak alt branşları belirtilmemişse (alp disiplini, Snowboard, kayaklı koşu veya kayakla atlama) alt branşı belirten üniversiteden alınmış üst yazıyı federasyona göndermeleri gerekmektedir. Gönderilen transkriptler ve alt branşı belirten üst yazı incelendikten sonra denklik belgesine onay verilecek olup transkriptini ve alt branşı belirten üst yazıyı göndermeyen adayların başvuruları onaylanmayacaktır. Denklik başvurusuna Federasyon onayı verildikten sonra Spor Genel Müdürlüğü tarafından onay verilecek olup sonrasında verilen referans numarasına denklik ücreti yatırılacak ve denklik belgesi oluşturulacaktır. 

Referans ücretleri Garanti Bankası internet şubesi -Ödemeler — Fatura — Fatura/Abone no ile ödeme — Kurum arama bölümü — Spor Federasyonları Ödemeleri seçenekleri izlenerek yapılacaktır.

Adli sicil kaydı olan kişilerin adli sicil kayıt belgesini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

2. ve 3. kademe denklik başvuruları da belirtilen şekilde yapılacak olup bu adaylar başvurularını tamamladıktan sonra federasyonun düzenleyeceği 2. veya 3. kademe uygulamalı antrenör kursuna başvuru yapacak ve bu kursu başarıyla tamamladıkları takdirde antrenör belgeleri onaylanacaktır. 

ÖĞRETİM ELEMANLARI DENKLİK İŞLEMLERİ

14.12.2019 tarih ve 30978 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Antrenör Eğitimi Yönetmeliği’nin Geçici 2 maddesi (1) fıkrasında yapılan ve 01.07.2022 tarih ve 31883 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikteki “Üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullarından lisans mezunu olup bu alanda öğretim elemanı kadrosunda görev alarak uygulamalı spor dalı eğitimi dersini en az üç eğitim öğretim yılı verdiğini belgeleyenler, yalnızca bir spor dalında kıdemli antrenör temel eğitim programından muaf tutularak uygulama eğitimi ve sınavına girip başarılı olmaları halinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört yıl süreyle kıdemli antrenörlük belgesi almaya hak kazanır.”  hükmü gereğince farklı üç eğitim öğretim yılında her yıl için en az bir dönem ders verdiği belgeleyen öğretim elemanları bu haktan faydalanabileceklerdir.       

Spor Bilgi Sisteminde Öğretim Elemanları denklik modülü başvuruları aktif hale getirilmiştir. Başvurularını gerçekleştirecek olan öğretim elemanlarının aşağıda belirtilen ‘Öğretim Elemanı Denklik Formunu’ başvuru esnasında Spor Bilgi Sistemine yüklemeleri  gerekmektedir. 

Denklik Formunu İNDİR