MİSYON – VİZYON

TÜRKİYE KAYAK FEDERASYONU MİSYON VE VİZYONU

Misyonumuz

Türkiye’de büyük bir potansiyele sahip olan kayak sporunun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması sağlamak temel ilkemiz. Ülkemizde oldukça zengin bir yapıya sahip dağlarımızda tesisleşme adına projeler üretmek, insanlarımıza Kayak sporunu sevdirmek, kayak branşlarını tanıtmak, eğitim ve tesisleşme hamlelerinde çağdaş hedefler belirlemek, uluslararası düzeyde rekabet edecek altyapıyı oluşturmak, topluma spor kültürünü benimsetmek. 

Vizyonumuz

Uluslararası standartlarda, sürekli olarak kendini yenileyen geliştiren, evrensel akademik, sportif ve etik değerlerden ödün vermeyen lider (öncü) bir kurum olabilmek ve Türkiye’de kayak sporunun hak ettiği farkındalık ve izlenebilirliğine katkıda bulunmaktır.