DİSİPLİN KURULU

Disiplin Kurulu ve Ceza Kurulu

BAŞKAN-CAFER NUROĞLU
ÜYE-DOÇ.DR.ELVAN KEÇELİOĞLU
ÜYE-DR.CEM DURAN UZUN
ÜYE-AHMET OKLUYAN
ÜYE-ABDULLAH İSLAMOĞLU