01 Mayıs 2018

Kamuoyuna Duyuru
-

Türkiye Kayak Federasyonu’nun 10 Mayıs Perşembe Günü Ankara’da gerçekleşecek 4. Olağan Genel Kurulu için adaylık başvuru süreci 30 Nisan 2018 mesai bitiminde tamamlanmıştır. Başkan adaylığı için Erol Mehmet Yarar ve Doç.Dr. Fatih Kıyıcı, federasyona gerekli evraklarla başvurularını gerçekleştirdiler. Yapılan incelemede Federasyon Başkanı olmaya engel durumu olmayan Erol Mehmet Yarar’ın başvurusu kabul edilmiştir. Ancak aşağıda belirtilen hukuki gerekçelerle Doç. Dr. Fatih Kıyıcı’nın başvurusu ise reddedilmiştir.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim üyeleri
Prof. Dr. Melikşah Yasin, Prof. Dr. Zehrettin Aslan ile Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Kent ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Rauf Karasu’dan alınan hukuki mütalaalar ile federasyonunuzun hukuk kurulu başkanının bilgilendirmesi neticesinde; Doç. Dr. Fatih Kıyıcı‘nın başvurusu sahip olduğu statü gereği Öğretim üyeliğinin devamlılık arz eden ve mesai dışı çalışma imkanı ancak ilgili mevzuat hükümleri kapsamında mümkün olan bir meslek olduğu, 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi gereğince öğretim üyelerinin kamu kurumlarında görevlendirilmesine imkan tanımakta ise de, niteliği itibari ile süreklilik taşıyan ve seçimle gelinen federasyon başkanlığı görevinin, öğretim üyeliği görevinin devamlılık özelliği ile bağdaşmayacağı, yine bir idari işlem olan görevlendirmenin tabi olduğu usul ve esaslar  dikkate alındığında, seçimle gelinen bir görevi 2547 sayılı kanunun 38.madde kapsamında “görevlendirme” ile üstlenmenin mümkün olmadığı anlaşılmış olmakla mevzuata uymayan adaylık başvurusu TKF Ana statüsünün 21/2 maddesi gereği  federasyon yönetim kurulu tarafından tahkim kuruluna itiraz yolu açık olmak üzere reddedilmiştir.

Adli Merciler Devrede

Yukarıda yazan gerekçelerle Doç. Dr. Fatih Kıyıcı’nın başvurusunun reddedildiği kendisine yönetim kurulunun imzaladığı belge ile bildirilmiş ve getirdiği belgelerin örnekleri ‘Aslı Gibidir’ şeklinde onaylanıp kendisine verilerek Tahkim yolunun açık olduğu bildirilmiştir. Kendisinin federasyona teslim ettiği belgeler ise kıymetli evrak olduğu için Genel Sekreter tarafından teslim alınıp kayıt altına alınmış ve kendisinin tahkime gitmesi durumunda federasyon tarafından Spor Bakanlığına teslim edilebilmesi için kilitli başkanlık mevkiinde muhafaza edilmiştir. Ancak federasyonda mesai saatinin bitiminden sonra Türkiye Kayak Federasyonu binasına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından girilerek kilitli başkanlık makamının kıymetli tüm evraklarının bulunduğu bölümler açılarak belgelerin aslı çalınmış ve Spor Bakanlığı ve Spor Genel Müdürlüğü’ne aslı olup olmadığı belli olmayan belgeler getirilmiş ve Doç. Dr. Fatih Kıyıcı tarafından adaylık komisyonuna sunulmuştur. Belgelerin aslının çalındığı anlaşılması üzerine Türkiye Kayak Federasyonu olarak, Ankara Balgat Karakolu’na durumu bildirdik. Federasyona gelerek inceleme yapan Olay Yeri İnceleme ekipleri, olayı gerçekleştirenlerin kimliklerini gizlemek için federasyonun güvenlik kameralarının fişinin çekildiğini tespit etmişlerdir. Kıymetli evrakların bulunduğu odada başka hangi evrakların çalındığı tespit edilmek üzere özel çalışma yürütülmesinin yanı sıra kolluk kuvvetleri,  parmak izi ve kamera kayıtlarını incelemekte ve bu hukuksuzluğa karışanları tespit etmek için yoğun çalışma yürütmektedir. Ayrıca emniyetin olaya müdahil olması ile birlikte Spor Bakanlığı’na getirilen belgeler de delil niteliği taşıdığından incelemeye alınıp delil olarak özel olarak muhafazaya alınmıştır.

Kanuni olarak adaylığa engeli bulunan ve bu yüzden federasyon başkanlığı adaylık başvurusu kabul edilmeyen Doç. Dr. Fatih Kıyıcı’nın bu durumundan mütevellit 10 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak 4. Olağan Genel Kurulumuz Tahkim Kurulu’na itiraz edilmediği/Tahkim Kurulu’ndan YK kararı hilafına bir karar çıkmadığı takdirde, seçimler tek aday olan Sayın Erol Mehmet Yarar’ın Başkan adaylığında gerçekleştirilecektir.


Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur... 

FOTOĞRAF GALERİSİ

VİDEO GALERİSİ

İLGİLİ HABERLER

Bu haber ile ilgili bir haber bulunamadı.

TÜRKİYE KAYAK FEDERASYONU ETKİNLİK SPONSORLARI